Hochschule:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH zajęła 2. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych w Rankingu Szkół Wyższych 2019 magazynu „Perspektywy” oraz wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Od lat jest też klasyfikowana wśród najlepszych europejskich uczelni ekonomicznych i szkół biznesu w rankingu dziennika „The Financial Times”.

SGH jest jedynym w Polsce członkiem akademickim CEMS – The Global Alliance in Management Education (w SGH realizowany jest program CEMS Master’s in International Management) i jedynym polskim członkiem stowarzyszenia PIM – Partnership in International Management – największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej uczelnie oferujące studia w zakresie zarządzania.

Uczelnia oferuje zindywidualizowany tok studiów, który umożliwia wybór przedmiotów i wykładowców. Szczyci się również wysokim poziomem lektoratów i bogatą ofertą wykładów w językach obcych. SGH posiada bogatą ofertę programów międzynarodowych – około 300 uczelni partnerskich na całym świecie. Współpracuje także z otoczeniem biznesowym zarówno w kwestii kształcenia, jak i obszaru badawczego oraz zagadnień związanych z zarządzaniem uczelnią. Kluczowe projekty opierają się na współdziałaniu studentów, kadry naukowej, absolwentów i partnerów SGH.

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adresse

al. Niepodleglosci 162
02554 Warszawa

Tel.: +48 225647777

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Informationen an den von mir ausgewählten Aussteller zur Bearbeitung und Speicherung meiner Anfrage weitergeleitet werden. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Stellenangebote (m/w/d)

STUDIA I STOPNIA

Programy w języku polskim:

• ekonomia

• finanse i rachunkowość

• globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

• metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

• międzynarodowe stosunki gospodarcze 

• zarządzanie
 

Programy w języku angielskim:

• Global Business, Finance and Governance

• International Economics

• Management

• Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 

STUDIA II STOPNIA

Programy w języku polskim:

• analiza danych – big data

• e-biznes

• ekonomia

• ekonomiczna analiza prawa

• finanse i rachunkowość – akredytowane przez ACCA

• globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

• kierunek menedżerski

• metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

• międzynarodowe stosunki gospodarcze

• zarządzanie

• zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

• zarządzanie projektami
 

Programy w języku angielskim:

• Advanced Analytics – Big Data

• Finance and Accounting z kwalifikacją ACCA

• Global Business, Finance and Governance

• International Business

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife

Stellenangebote (m/w/d)

STUDIA I STOPNIA

Programy w języku polskim:

• ekonomia

• finanse i rachunkowość

• globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

• metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

• międzynarodowe stosunki gospodarcze 

• zarządzanie
 

Programy w języku angielskim:

• Global Business, Finance and Governance

• International Economics

• Management

• Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 

STUDIA II STOPNIA

Programy w języku polskim:

• analiza danych – big data

• e-biznes

• ekonomia

• ekonomiczna analiza prawa

• finanse i rachunkowość – akredytowane przez ACCA

• globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

• kierunek menedżerski

• metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

• międzynarodowe stosunki gospodarcze

• zarządzanie

• zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

• zarządzanie projektami
 

Programy w języku angielskim:

• Advanced Analytics – Big Data

• Finance and Accounting z kwalifikacją ACCA

• Global Business, Finance and Governance

• International Business

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife