Typo3
Find din vej ud af erhvervsvalgs-labyrinten
Udvikl dine talenter!

IfT Institut für Talententwicklung - om os

Partner i valget mellem erhvervsuddannelse og studium

IfT, Institut für Talententwicklung 
- arbejder for rådgivende institutioner, erhvervsvirksomheder samt for fagskoler og 
  højere læreanstaler i ind- og udland. 
- støtter og rådgiver unge mennesker - og især skoleelever - i at finde den rigtige vej ud i erhvervs- 
  eller studielivet. IfT bidrager således til en direkte vejledning, der hjælper de unge mennesker 
  med at finde en passende uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver.           
- støtter skolerne i deres erhvervsorienterende arbejde.                                           
- understøtter forældrenes kompetence til at rådgive deres børn i et fremtidigt erhvervs- eller 
  studievalg.                                          
IfT føler sig forpligtet til at levere arbejdsresultater af højeste kvalitet. IfT arbejder tæt sammen med højt ansete partnere fra respektive undervisningsministerier, offentlige institutioner og kommuner i ind- og udland.

IfT's virkefelt omfatter:
a) Rådgivning fra statslige og private institutioner i forhold til emnerne talentudvikling og erhvervsorientering.
b) Konceptudvikling og organisation af 75 erhvervs- og studieinformerende messer (8 af disse messer kendetegner sig ved et samarbejde på tværs af landegrænser til umiddelbare nabolande) 
c) Konceptudvikling og organisation af talentfremmende såvel som erhvervs- og studievejledende arrangementer (DuaLæring - fora, TALENTUM - kongres, parentum-forældreaftener med henblik på børnenes erhvervsvalg. Derudover organiseres tusindvis af informations-arrangementer for eleverne i skolerne).
d) Udgivelse af skriftligt informationsmateriale i forhold til talentudvikling, uddannelse og studium.

Ligeledes præsenteres emner som “Jobansøgninger” og “Start i erhvervslivet” (samlet årligt oplag på over 450.000 eksemplarer).

Virksomhedens grundsten blev lagt i 1991. I dag beskæftiges mere end 200 faste medarbejdere. Med 80 fillialer fordelt over hele Tyskland er IfT, inden for dette virkeområde, den mest udbredte virksomhed i Tyskland.

Det enestående vejledende messekoncept fik i 2010 en udmærkelse af intiativet "Deutschland – Land der Ideen". Protektor for IfT's arrangementer er undervisningsminister Prof. Dr. Johanna Wanka.

Vigtig information:
Gentagne gange har et firma, der kalder sig "Expo Guide", kontaktet vores udstillere under påskudet om at ville lave en opdatering på det eksisterende udstiller-kartotek. 
I deres skrivelse står bl.a.: "Vi adminstrerer jeres til dags dato gratis registering ......" Skrevet med småt informerer de videre at en opdatering er bindende i 3 år og koster et årligt beløb på 1271,- EUR. 
Vi gør opmærksom på, at det såkaldte firma "Expo Guide" absolut INTET har med os og vores erhvervsvejledningsmesser at gøre! Vi opfordrer således til, at der IKKE reageres på eventuelle skrivelser fra firmaet "Expo Guide".