Typo3
Vind je weg uit het labyrinth van beroepen
Ontwikkel je talent!

IfT Institut für Talententwicklung - het bedrijf

Partner in de keuze voor studie en opleiding

Het Instituut voor Talentontwikkeling (IfT)
- werkt voor adviesinstellingen, bedrijven, hogescholen en universiteiten in het binnen-
  en buitenland.
- Helpt jonge mensen, in het bijzonder scholieren, in de wereld van beroep of studie, adviseert hen 
  en helpt om met geschikte opleidingsbedrijven en hogescholen in contact te treden.
- Ondersteunt scholen in hun educatieve werk
- Ondersteunt de vaardigheden van ouders om hun kinderen met de beroeps- en studiekeuze te 
  kunnen helpen en raad te geven.

Het IfT Instituut voor Talentontwikkeling voelt zich verplicht om hoogwaardige resultaten te realiseren. Het instituut werkt samen met bekende partners, respectievelijk het ministerie van onderwijs, de overheid, onderwijspolitiek en publieksrechtelijke instituten en gemeenten in het binnen - en buitenland.

De activiteiten van het IfT omvatten:
a) advies geven aan overheides-  en privé instituten op het vakgebied van talentonwikkeling en beroepsorientatie
b) de opzet en organisatie van 75 beroeps- en studieadviesbeurzen voor scholieren in Duitsland (waaronder 8 beurzen die ook met de aangrenzende buurlanden rekening houden)
c) de opzet en organisatie van aanvullende beroeps- en studieadviserende evenementen (Dual-Leren-Forum, TALENTUM-vergadering, parentum-ouderavond voor de beroepsorientatie en ook jaarlijks duizenden informatie-evenementen voor leraren en scholieren in hun scholen)
d) Publicaties ter informatie over talentontwikkeling, opleiding en studie en ook over het onderwerp sollicitatie en start in het beroep (druk in 2018 rond 450.000 exemplaren)

De onderneming werd gesticht in het jaar 1991. Tegenwoordig heeft het IfT meer dan 200 medewerkers in dienst. Met voortaan 80 kantoren – bijna het hele gebied van Duitsland beslaand – is het IfT de enige onderneming van deze aard. 

Het speciale concept van beroepsadvies van het IfT werd in 2010 door het Bundesinitiative "Deutschland – Land der Ideen" onderscheiden.