Typo3
Znajdź wyjście z labiryntu zawodów
Rozwiń Swoje talenty!

IfT Institut für Talententwicklung - firma

Instytut Rozwoju Talentów – Partner w wyborze zawodu i rozwoju kadr


Instytut Rozwoju Talentów oferuje szkołom w całych Niemczech i w regionach przygranicznych wysokiej jakości fora dotyczące orientacji zawodowej i rozwoju talentów:

- pracuje na rzecz przedsiębiorstw, Szkół Wyższych oraz Wyższych Szkół Zawodowych.
- wspomaga również bezpośrednio młodych ludzi - uczniów oraz studentów - przy wyborze zawodu, spełniając tym samym funkcję doradczą i przyczyniając się w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy.
- wspiera szkoły w ich pracy w zakresie orientacji zawodowej.
- wspiera także działania doradcze rodziców, którzy dzięki zdobytym informacjom mogą jeszcze lepiej doradzać swoim dzieciom w sprawach dotyczących wyboru kariery i studiów.


IfT Instytut Rozwoju Talentów dąży do osiągnięcia możliwie jak najwyższych wyników w zakresie swojej pracy na rzecz orientacji zawodowej. Instytut współpracuje ze znamiennymi partnerami, między innymi z Ministerstwami Edukacji, Administracją Oświaty, instytucjami i zrzeszeniami publiczno-prawnymi w kraju i za granicą.


Działalność Instytutu obejmuje:

a) Doradztwo w zakresie rozwoju talentów i kształcenia zawodowego kierowane do instytucji sektora publicznego i prywatnego

b) Koncepcję i organizację ok. 75 imprez targowych w zakresie doradztwa odnośnie studiów i zawodów w Niemczech dla uczniów (z tego osiem obejmuje swoim zasięgiem również szkoły w krajach sąsiednich) - ponieważ nasze imprezy mają regionalny profil uczestniczące w poszczególnych targach szkoły znajdują się nie dalej niż w promieniu 100 km.

c) Koncepcję i organizację ok. 20 imprez targowych w zakresie doradztwa odnośnie studiów i zawodów w Niemczech dla rodziców (parentum)

d) Koncepcję oraz organizację imprez o charakterze doradczym odnośnie wyboru kierunku studiów i zawodu oraz imprez mających na celu pomoc młodzieży w rozwijaniu talentów oraz kształtowaniu własnej osobowości. (Forum DuaLernen, Konferencje - TALENTUM, Talente Camps, w tym rocznie tysiące spotkań informacyjnych dla nauczycieli i uczniów w szkołach)

e) Publikacje informacyjne w formie drukowanej dla uczniów, rodziców i studentów informujące o pracodawcach, uczelniach wyższych i związkach pracowniczych oraz poświęcone zagadnieniom składania podań o pracę i startu w życie zawodowe (całkowity nakład w 2018 roku ponad 450.000 egzemplarzy)

f) Seminaria i warsztaty na tematy zasobów ludzkich i rozwoju talentów (np. umiejętności komunikacyjne i społeczne ).


Firma powstała w 1991 roku. Firma zatrudnia obecnie blisko 200 stałych pracowników. Z ponad 80 biurami - prawie wszędzie w Niemczech i dwoma zagranicznymi oddziałami - jest to jedyna tak szeroko działająca firma w Niemczech.


Wyjątkowa koncepcja targów IfT, której celem jest profesjonalne doradztwo zawodowe, została odznaczona w 2010 r. przez federalną inicjatywę "Niemcy – Kraj pomysłów".