Beratungsinstitution:
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Poradnictwo zawodowe na najwyższym poziomie

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Słubickiego. Swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin: Cybinkę, Górzycę, Ośno Lubuskie, Rzepin oraz Słubice. Powiat zamieszkuje ponad 47 tys. osób. Priorytetowe zadania w zakresie realizacji celów polityki rynku pracy w powiecie słubickim dotyczyły skutecznego ograniczania skali bezrobocia, łagodzenia jego skutków społecznoekonomicznych, promocji tworzenia nowych miejsc pracy i firm, przede wszystkim poprzez udzielanie refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, a także umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy w zakresie organizacji staży. Ponadto do najważniejszych zadań realizowanych przez PUP Słubice należą zadania związane z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, obsługa Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.


Zapraszamy na nasze stoisko targowe wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub potrzebują wsparcia i wskazówek dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Adresse

Mickiewicza 3
69-100 Słubice

Ansprechpartner*in:

Allegemeine Beratung
Tel.: +48 95 75909-30

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Informationen an den von mir ausgewählten Aussteller zur Bearbeitung und Speicherung meiner Anfrage weitergeleitet werden. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.

Stellenangebote (m/w/d)

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Słubicach udzielają
pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju
kariery zawodowej, a także na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i
podejmowaniu pracy, w szczególności:

 

  • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielają porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • udostępniają zasoby informacji zawodowych
  • przygotowują do rozmów z pracodawcą.

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife

Stellenangebote (m/w/d)

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Słubicach udzielają
pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju
kariery zawodowej, a także na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i
podejmowaniu pracy, w szczególności:

 

  • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielają porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • udostępniają zasoby informacji zawodowych
  • przygotowują do rozmów z pracodawcą.

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife