Instytucje doradcze:
Wojewódzki Urząd Pracy

Poradnictwo zawodowe na najwyższym poziomie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, posiadającą siedzibę w Szczecinie i Filię w Koszalinie i swoją działalnością obejmuje teren województwa zachodniopomorskiego.

    

Rozmowa z doradcą zawodowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy obejmować może następujące zagadnienia:

 • określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • określenie preferencji i predyspozycji zawodowych
 • opracowanie indywidualnego planu działania
 • przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 • wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji

   

Zapraszamy na nasze stoisko targowe wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub potrzebują wsparcia i wskazówek dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy

Adresse

CIiPKZ w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

CIiPKZ w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
75-846 Koszalin

Tel.: +48 94 3445000

Bewerbung: www.eures.europa.eu

Stellenangebote (m/w/d)

 • Wybor zawodu/test Hollanda*/**/***

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonują dwa Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – w Szczecinie i Koszalinie, których działania koncentrują się:

 • na prowadzeniu poradnictwa zawod wego indywidualnego i grupowego dla różnych grup odbiorców: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, młodzieży wchodzącej
 • na rynek pracy, osób zagrożonych marginalizacją, powracających na rynek pracy. Poradnictwo zawodowe ma umożliwić uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycie lub rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
 • prowadzeniu badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji zawodowej,
 • pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.

 

Ponadto, WUP świadczy usługi EURES – to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

 • Planowanie kariery zawodowej*/**/***
 • Pomoc w wyborze zawodu*/**/***
 • poradnictwo zawodowe*/**/***
 • Wsparcie w zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych*/**/***

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife

Stellenangebote (m/w/d)

 • Wybor zawodu/test Hollanda*/**/***

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonują dwa Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – w Szczecinie i Koszalinie, których działania koncentrują się:

 • na prowadzeniu poradnictwa zawod wego indywidualnego i grupowego dla różnych grup odbiorców: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, młodzieży wchodzącej
 • na rynek pracy, osób zagrożonych marginalizacją, powracających na rynek pracy. Poradnictwo zawodowe ma umożliwić uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycie lub rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
 • prowadzeniu badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji zawodowej,
 • pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.

 

Ponadto, WUP świadczy usługi EURES – to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

 • Planowanie kariery zawodowej*/**/***
 • Pomoc w wyborze zawodu*/**/***
 • poradnictwo zawodowe*/**/***
 • Wsparcie w zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych*/**/***

Vorausgesetzter Schulabschluss:

*Berufsbildungsreife / erweiterte Berufsbildungsreife / Hauptschulabschluss / Erster allgemeiner Schulabschluss

**Mittlerer Schulabschluss / Realschulabschluss / Fachoberschulreife

***Abitur / Fachhochschulreife